Mozgásterápiák

Általános mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztő program az agyi funkciók érését és serkentését állítja középpontba, mely által javul a figyelem, a koncentráció, a beszéd, a megismerő képesség, a szocializáció és finomodik a manipulációs készség is. Külön figyelmet szentelek a téri irányok, a testséma megismertetésére és adekvát használatára, a mondókákkal, énekekkel való mozgás- ritmus- beszéd összerendezésére és a különféle ortopédiai problémák megelőzésére. Mindezt az egészséges életmód szemléletének átadása és tanítása egészíti ki.

Gerinctorna, tartáskorrekció, lúdtalp prevenció/redukció

A fejlesztés elsődleges célja, hogy a helytelen tartási formákat korrigáljuk, tudatosítsuk a gyermekben a helyes (fiziológiás) testtartást játékos gyakorlatok alkalmazása közben. A törzs,- és lábizmok erősítése, illetve nyújtása, lehetővé teszi, hogy kialakuljon a gyermekben az a belső ellenőrző képesség, ami figyelmezteti őt, ha nem tartja helyesen magát.

Ayres- féle szenzoros integrációs terápia

Anna Jean Ayres kaliforniai agykutató és pszichológus 1972- ben jelentette meg ezt a módszert. Ayres a tanulási zavarok kezelésére dolgozta ki ezt a terápiát, de jól használjuk a legkülönbözőbb gyermekkori fejlődési problémákban ( figyelemzavar, hiperaktivitás, mozgásos fejlődési zavar, értelmi zavarok, kötődési zavarok, mutiznus= nem beszélő gyermekek, autizmus) is.

A terápia elméleti hátterét az adja, hogy az idegrendszer érettsége, integratív funkciói az egyensúlyi és más érzékszervi ingerek adásával növelhető. A változatos érzékszervi és egyensúlyi ingerek adásával normalizálódik az egyensúlyi rendszer, leépülnek a primitív reflexek, a szemmozgások megfelelővé válnak, a test két oldalának integrációja jobban szerveződik, az idegrendszer integritása fokozódik. Tehát a gyermek idegrendszere képes lesz a különböző érzékszerveiből érkező információk összehangolására, ezáltal képes lesz megfelelően alkalmazkodni a külvilághoz is.

Kulcsár-féle mozgásterápia

Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki a terápiát, ezt fejlesztette tovább Kulcsár Mihályné.

Elméleti alapja, hogy a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad (gurulás, kúszás, mászás, …), vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Az agyi területek elégtelen, vagy nem jó működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek.

A kidolgozott kezelés lényege az, hogy lehetővé tették a gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. A fejlesztésbe bekerültek új területek: a térérzékelés, az egyensúlyérzék, a finommozgások fejlesztésének gyakorlatsorai.

Kismamatorna

A várandósság alatt különös figyelmet kell fordítani a kismamáknak a testi-lelki egyensúly megtalálására, megőrzésére. A mi kismamatornánk azért különbözik a többitől, mert egyéni, vagy mikrocsoportos (max. 3 fő) formában zajlanak az órák. Ezáltal sokkal személyesebb, maximálisan egyéni igényeket kielégítő torna foglalkozásokon tud a leendő édesanya részt venni. Lehetőség nyílik átbeszélni a várandósság alatt felmerülő kérdéseket. (helyes táplálkozás; vajúdás; szülés szakaszai; légzéstechnikák; szülés utáni időszak, intimtorna…)

Baba-Mama torna

A Baba-Mama tornán az Édesanya együtt tornázik a babával. Az Édesanyára nézve a torna elsősorban izomerősítő, nyújtó és állóképességet fejlesztő hatással bír, ezzel egy időben fejleszti a babát is. Az Édesanya a gyermekét tartva, tornáztatva végzi ezeket a gyakorlatokat. A torna a kisbaba izmaira, idegrendszerére is hat: a masszírozás közben a gyermek izmait stimuláljuk, és az aktív torna szakaszok alatt az egyensúlyozó rendszer központjai aktiválódnak.

A mi Baba-Mama tornánk azért különbözik a többitől, mert egyéni, vagy mikrocsoportos (max.3 fő) formában zajlanak az órák. Lehetőség nyílik átbeszélni az anyasággal kapcsolatos kérdéseket. (csecsemő fejlődése; babagondozás; szoptatás…)

Játékos mozgásfejlesztő torna, babatorna

A játékos mozgásfejlesztő tornát 0-3 éves korú babáknak, kisgyermekeknek ajánljuk. A foglalkozások segítségével különféle mozgásformákat sajátíthatnak el a gyermekek játékos formában, sok-sok mondókával, énekkel, zenével egybekötve, kísérve.  A gyermeket nem megtanítjuk kúszni, mászni, járni…, hanem olyan mozgásos helyzeteket teremtünk körülötte, melyek segítségül szolgálnak ezen alapvető mozgásformák gyakorlására, pontosítására, ügyesítésére.

A foglalkozások által megismerkednek a gyermekek speciális mozgásfejlesztő eszközökkel, melyek a mozgáskoordinációt, az egyensúlyészlelést, szem-kéz, szem-láb koordinációt, rugalmasságot, térbeli tájékozódást, testérzékelést, testképet fejlesztik. Az órák végét mindig valamilyen kreatív tevékenységgel zárjuk, mely a finommotoros készségek javítását szolgálja.

A torna segít beindítani a beszédfejlődést, fejleszti az értelmi funkciókat és jó hatással van a szocializációs készségek fejlődésére.