Képességfelmérés, képességvizsgálat, iskolaérettség vizsgálat

Az első alkalommal szükség van a gyermek képességeinek feltérképezésére, mert tudnunk kell, hogy honnan indul a fejlesztő folyamat és melyek azok a kitűzött célok, amelyek mentén végig szeretnénk vinni a terápiát. A gyermek fejlődési stádiumairól beszélgetünk a Szülővel (egészen a várandós állapot kezdetétől a jelen pillanatig), illetve játékos formában megfigyeljük a gyermek képességeit, melyek a sikeres tanulás alapjai. A felmérés befejezésekor a Szülőt tájékoztatjuk arról, hogy miket figyeltünk meg, melyek azok a képességek, ahol eltérés, vagy lemaradás tapasztalható, illetve melyek azok, amelyek biztos alapot nyújtanak a gyengébb területek fejlesztésekor. Elmondjuk, hogy milyen terápiát javasolunk gyermekének, hogy életét még boldogabbá, gördülékenyebbé és kiegyensúlyozottabbá tehessük együttműködve.