Iskolára való felkészítés, iskola előkészítés

Komplex iskolaérettség vizsgálattal megfigyeljük a gyermek részképességeit. A vizsgálat magába foglalja a mozgás (motoros képességek), értelmi funkciók, kommunikáció (anyanyelvi készségek), szociális készségek, finommotorika résztesztjeit.

A terápia során a gyermek célzott gyakorlatokkal, feladatokkal és tanulási helyzetekkel készülhet fel az iskolakezdésre. A fejlesztés feladata mindazon részképességek megerősítése, melyeket az iskolai élet mindennapjaiban használunk és alkalmazunk. A végeredmény a zökkenőmentes, sikerélményekben gazdag, szorongásmentes iskolai lét.

Képességfejlesztés - Iskolára való felkészítés