Hírek

Diszlexiás a gyermekem?

Diszlexiára utaló tünetek óvodáskorban
A diszlexia veszélyeztetettség tünetei már óvodáskorban megmutatkoznak. Ezek a tünetek enyhébb és súlyosabb formában is jelentkezhetnek. Ha közülük több is ráillik a gyermekére, kérjen tanácsot szakembertől!

Mozgás területén:

 • motoros ügyetlenség (pl.:labda dobásnál, elkapásnál)
 • koordinálatlan nagymozgások (pl.: nem váltott lábbal lépcsőzik; hátrafelé nem tud járni,…)
 • koordinálatlan finommozgások (pl.: ceruzafogása görcsös, vagy réveteg; rajza kortársaihoz képest kevésbé részletezett és arányos; ügyetlenül fűz; cipőjét nem képes bekötni; ruhát nem tud begombolni),
 • koordinálatlan beszédmozgások 
 • egyensúlyérzékelés zavara, (pl.: tyúklépésben kibillen egyensúlyából)

Irány- és téri, idői tájékozódás területén:

 • jobb-bal irányok tévesztése,
 • lateralitás probléma (lateralitás=az egyik oldala: kéz, láb, szem, fül domináns a másikkal szemben), keresztezett dominancia,
 • testséma zavar (nehézséget okoz testrészeinek megnevezése; nem is tudja megmutatni magán testrészeit; emberrajza életkorához képest kevésbé kidolgozott és arányos),
 • jobbról bal irányba végzett soralkotás,
 • téri orientációs zavarok (nem tudja megnevezni és alkalmazni az irányt jelölő fogalmakat: . jobbra, balra, fölfelé, lefelé, alatta, fölötte, stb.; fejletlen a téri emlékezete)
 • idői tájékozódás (nehéz az események sorrendjét követnie; nem tudja a napszakok, napok, hónapok, évszakok neveit; helytelenül használja a ma, tegnap, holnap, előtte, utána fogalmakat; mondókákat nehezen tanul meg; ritmusérzéke fejletlen

Beszéd területén:

 • megkésett-, akadályozott beszédfejlődés,
 • elmosódott artikuláció,
 • zöngétlenítés,
 • általános pöszeség,
 • szegényes szókincs,
 • beszédészlelés és beszédmegértés zavara

Emlékezet területén:

 • Vizuális (látási),
 • akusztikus (hallási),
 • verbális (beszéd) emlékezet zavara

Figyelem területén:

 • Tartós figyelemre nem képesek,
 • figyelmük könnyen elterelhető,
 • megosztott figyelem nehézséget jelent,
 • többnyire csak néhány percre tudnak bizonyos dolgokra koncentrálni.

Egyéb területeken:

 • vizuális percepció=látással kapcsolatos észlelés (bizonytalan az alak, a forma, a nagyság, a szín felismerése, megkülönböztetése; nehézséget okoz a lényeges vizuális inger kiemelése, a hasonlóságok, különbségek meglátása formák, ábrák között),
 • auditív percepció= hallással kapcsolatos észlelés ( nehézséget okoz a lényeges hangingereknek a háttérzajból való kihallása, vagy a hangok megkülönböztetésének képessége
 • analízis-szintézis (=rész és egész viszonyának felismerése)gyengesége,
 • lassabb, vagy kapkodó munkatempó,
 • magatartás, viselkedés (agresszív, vagy visszahúzódó)

Ha fennáll a diszlexia-veszélyeztetettség, a diszlexia prevenció terápiában részesítik a gyermeket. Kiegészítő terápiák alkalmazása is sok esetben javasolt: mozgásterápia, pszichoterápia.

A diszlexia veszélyeztetettség teszttel a következő képességterületeket vizsgálják:

 • artikuláció
 • téri tájékozódás
 • dominancia
 • emlékezet
 • mozgás
 • ritmus
 • formamásolás

A diszlexia prevenciós terápia
A diszlexia prevenciós terápia legfontosabb pillére a (fent említett) részképességek fejlesztése, mellyel megalapozzuk az olvasás-írástanulás folyamatát már óvodáskorban. A diszlexia prevenciós terápia segítségével a diszlexia veszélyeztetett gyermekek egy év alatt megtanulják az egy-, illetve kétjegyű kisbetűket, és iskolába már ezzel a tudással kerülnek.

vizuális figyelem és megkülönböztető képesség fejlesztésesoralkotás fűzéssel

rajzkészség fejlesztésemozgásterápia

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.