Vizuális észlelés-, figyelem -, és emlékezetfejlesztő játékgyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

vizuális2

 

Fűzés és átmásolás

A gyermek elé képcsíkot helyezünk, melyen különféle forma látható. Fel kell fűznie a képen látottakat sorrend szerint. Ezek után le kell rajzolnia (másolnia) egy papírra sorrendben az alakzatokat, melyeket felfűzött, figyelve a színekre is.

 

Ha ez a feladat már jól megy neki, úgy nehezítjük, hogy

 • emlékezetből kell a képcsíkon látottakat felfűzni
 • emlékezetből kell a felfűzött tárgyakat lerajzolni
 • mindkét részfeladatot emlékezetből kell elvégeznie

Tárgyak az asztalon

A felnőtt az asztalra játékokat, tárgyakat helyez el. A gyereknek meg kell figyelnie ezeket a tárgyakat. A felnőtt kiválaszt egy tárgyat, amiről mond néhány jellemzőt. A gyereknek ki kell találnia körülírás alapján, mire gondolt a felnőtt. Ha sikerült, gondolhat a gyermek, így a kifejezőkészsége is fejlődik.

Letakart tárgyak az asztalon

A felnőtt az asztalra játékokat, tárgyakat helyez el. A gyereknek meg kell figyelnie ezeket a tárgyakat. A felnőtt letakarja a tárgyakat, a gyermeknek minél több tárgyat fel kell sorolnia emlékezetből, vagy le kell írnia papírra.

Memória játék keresése

A gyermek elé 10 képet rakunk ki, a párjaikat a kezében összekeverve odaadjuk neki. A feladat, hogy minél gyorsabban megtalálja a párokat és egymásra helyezze ezeket.

Forma keresése a papíron

A gyermeknek feladatlapokon külön féle formákat kell megtalálnia és bekarikáznia. A gyakorlat során a vizuális lényegkiemelő képesség is fejlődik.

Logikai készlet válogatása különböző szempontok szerint

Szín, forma, méret szerint lehet válogatni.

Puzzle játékokvizuális

Puzzle összerakása, kisebbeknek csak egy-egy elem kivétele az összerakott puzzle-ból, ezek helyének a megkeresése és visszahelyezése. A feladat a finommotoros készségeket is fejleszti.

Feladatlapok:

 • kakukktojás keresése: megkeresni az oda nem illőt
 • mi hiányzik a képről?: hiányos kép kiegészítése
 • azonosság észlelése: sor elejére rajzolt ábra keresése
 • különbözőség észlelése: kikeresni a sorból, ami nem olyan, mint a többi
 • kusza ábrából formák keresése (összefirkált, vonalakkal fedett ábrák keresése papíron)
 • árny-kép párosítás
 • szavak betűit összekeverve rájönni az értelmes szóra
 • szóban szó: hosszú szavakban rövidebb szavak keresése

Képlottós játék

A gyermek megfigyel egy képet, amelyen 9 db kép látható. Meg kell jegyeznie őket, majd 15 kép közül kiválogatnia, amelyeket a táblán látott.

Jó éjszakát-jó reggelt!

Kirakunk 10 képet sorban, a gyermek megfigyeli ezeket, majd „jó éjszakát”-ra becsukja a szemét, „jó reggelt”-re kinyitja és megmondja melyik kártya tűnt el, vagy melyik kettő helyét cseréltük fel.

Képsorrendre emlékező memória játékkal

Nyolc képet teszünk ki a gyermek elé kis kártyákon (nem mondhatja ki a tárgyak nevét), majd lefordítjuk azokat, és a gyermek kezébe adunk nyolc kártyát, melyeken ugyanazok az ábrák láthatóak, mint a lefordítottakon. Meg kell keresniük, és a megfelelő kártya alá helyezniük a párokat. Miután az összes kártyát elhelyezték, fordítjuk meg az első nyolc kártyát, és ellenőrizzük a megoldást.

Mozgásminta megfigyelése, utánzása

A gyermeknek mozgásokat mutatunk be, melyek lehetnek pl. állatmozgások, vagy szerszámok használatának utánzó mozdulatai is. Megfigyelés után utánozni kell.

A gyermeknek testhelyzeteket kell utánoznia. pl.: guggolás, állás magastartással, terpeszállás, jobb kar oldalsó középtartásban… Ha ez már jól megy neki, egymás után 2,3,4,…testhelyzetet mutatunk be és ezeket ugyanolyan sorrendben kell visszaadnia a gyermeknek.

Képvadászat

A padlón különböző tárgyképeket helyezek el szétszórva, pl. állatok, gyümölcsök… A gyerekek az adott utasítás szerint indulhatnak vadászatra. pl. Csak azt gyűjtsd be, ami piros! …amelyik négylábú!….amelyik repül!….

Lehet nehezíteni mozgással kísérve, pl. rákjárásban vagy négykézláb lehet gyűjteni…stb…

Kövesd a fényt a szemeddel!

A táblára vagy a csomagolópapírra előre megrajzolt vonal követése elemlámpa sugarával vagy világítós tollal.

Instrukció: „Sétáljon az elemlámpa/világítós toll fénye az úton! Pontosan kövesd a vonalat a szemeddel!”

Pálcikaépítő

A gyermek elé színes pálcikából egyszerűbb, majd egyre bonyolultabb alakzatokat építünk. A feladat az, hogy megfigyelje ezt és emlékezetből kirakja ugyanazt.

Nehezítés: megfigyelés után a minta letakarása és emlékezetből kell kirakni.

A játékot logikai készlettel és építőkockával is lehet játszani.

Fonal-labirintus

3 különböző színű fonalakat lefektetünk egy rajzlapra úgy, hogy többször keresztezzék egymást. A gyermek vezesse végig az ujját úgy, hogy a fonal helyzete ne változzon.

Memóriajáték – termésekkel

Gyufás skatulya belsejébe különböző magvakat, terméseket ragasztunk (kukorica, tökmag, napraforgó mag, búza, rizs, lencse, bab….) párban. A játékot a memóriajáték szabályai szerint játsszuk.

Gyermekkori gerincproblémák, játékos gerinctorna gyakorlatok gyerekeknek

A gerinc az újszülött babákon még egyenes, a természetes görbületek a mozgásfejlődési stádiumokkal (fejemelés, gurulás, kúszás-mászás, felülés, állás) párhuzamosan fejlődik. A gerincoszlop élettani görbületei felelősek azért, hogy a gerinc rugalmasabb legyen és egyenletesen viselhesse a test terheit. A megfelelő erősségű törzsizomzat elengedhetetlen ahhoz, hogy a testtartás jó legyen.

Napjainkban egyre többször tapasztaljuk a gyermekkori gerincproblémákat. A legenyhébb tartási rendellenességet hanyagtartásnak hívjuk. Ez esetben, ha rászólunk a gyermekre, korrigálni képes a testtartását addig, ameddig el nem fárad. Ha rögzül ez a rossz szokás, akár gerincferdüléshez is vezethet.

Hogyan ismerhető fel a hanyagtartás?

A vállak előreesnek, a fej lód és a lapockák egymástól eltávolodnak. A helytelen testtartás megállapítására a szakemberek egy egyszerű vizsgálatot, a Matthias-féle tartáspróbát használják. A gyermeknek álló helyzetben, behunyt szemmel előre kell emelni a karját, és fél percig így kell maradnia.

 • Ha ez idő alatt a kisgyermek végig tartani tudja a felvett testhelyzetet és nem dől ki, az azt jelzi, hogy a hát-, a has- és a nyakizmai kellően fejlettek.
 • Ha a felsőteste hátrabillen, a vállai előreesnek és a medencéje is előrebillen, az a hanyagtartás jele.
 • Súlyos esetben a gyerek már a kiindulási pozíciót sem tudja felvenni.

Hogyan segíthetünk gyermekünknek?

Mint minden területen, itt is a legfontosabb a megelőzés. Miután a felmérések szerint az óvodáskorúak 65 %-a helytelenül tartja a testét, már ebben a korban érdemes játékos gerinctornában részesíteni őket. A kötelezővé tett mindennapos testnevelés sokat segíthet a prevencióban.

A kialakult hanyagtartást rendszeres gyógytornával kezelhetjük, javíthatjuk. A torna során a gyermeknek nemcsak a hátizmait, hanem a hasizmokat, nyak izmait és a medence körüli izmokat is erősíteni, illetve nyújtani kell.

Játékos gerinctorna gyakorlatok

 • gurulás gyakorlása: földön fekve, karok magastartásban, gurulás mindkét irányban úgy, hogy a lábak és a karok nyújtva maradjanak
 • kúszás gyakorlása: utánozzuk a katonákat, ahogy kúsznak a földön!
 • „repülő”: hason fekve, karok oldalsó középtartásban a földön, majd a földtől felemelni a karokat
 • „hintaló”: hason fekve mindkét kart felemelni, majd az összetett lábakat is, végül ringatózás, mint egy hintaló
 • „cicahát”, „kutyahát”: négykézláb helyzetben törzs homorítás, domborítás
 • „ingaóra”: terpeszállásban törzsdöntés jobbra-balra
 • „kosár a fejen”: képzeletbeli kosarat felrakni a fejre, majd magastartásban sétálni a tér minden irányába.
 • „madárka”: összegombócodva guggolni, mint a madár a fészkében, majd felállni, a madár szárnycsapásait utánozni

A gyermek gondolkodását és beszédét fejlesztő játékok sok-sok mozgással egybekötve

SAM_1389Cselekvésre ösztönző játék:

A játék lényege a mozgás, a cselekvés. A felnőtt adja az utasításokat a gyermeknek. pl. Tedd a labdát a székre! A kék/középső/hátsó… székre tedd a labdát! A babzsákot tedd a szék mögé! Rakd egymásra a kockákat! …stb. A gyermekek a feladat végrehajtásakor ismételjék el a feladatot!

Fejlesztési területek:

 • Térérzékelés
 • Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte levő tárgyakkal
 • A téri viszonyokat kifejező szóbeli kifejezések megtanítása

Azt gondoltam, hogy …”- cselekvések bemutatása

A felnőtt kezdi a játékot, azt mondja: „Azt gondoltam, hogy…“ és utána valamilyen cselekvést végez. pl. helyben szökdel, kockából épít valamit, stb. A gyermekeknek, miután felismerték a felnőtt cselekvését, be kell fejezni a mondatot. pl. Azt gondoltam, hogy ugrálok. Aki kitalálta, az gondolhat. Ettől kezdve már a gyermekek játsszák el illetve fejezik ki szóban gondolataikat.

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Mozgás-beszéd összekapcsolása
 • Kifejezőkészség fejlesztése
 • Figyelem

Mondd el, mi a szabálya!”

A gyermekek körben állnak, ülnek, a felnőtt középen egy labdával. „Jól figyeljétek meg, hogy hogyan adom tovább a labdát.” Aki rájön a szabályra, elmondja azt, utána ő állhat be a körbe, találhat ki új szabályt.

Szabályok lehetnek: pl. minden második gyermeknek dobja a labdát, csak a lányoknak gurítja, stb.

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Kifejezőkészség
 • Figyelem

Szobor játék”

Kiválasztunk két gyermeket. Úgy állítjuk őket, hogy ne lássák egymást! Ezután egyikük „szobrot” alakít. Úgy áll, ahogy szeretne. A másik a gyermekek irányításával megpróbál ugyanolyanná válni. A csoport mondja, hogy mit tegyen. pl. Emeld fel a karod és hajlítsd be!, stb. Ha sikerült és a két szobor ugyanolyanná változott, a szereplők cserélődnek. A gyermekek csak szóval irányítsák társukat!

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Kifejezőkészség

Ellentétpár játék”

A felnőtt egy szót mond a gyermeknek, aki annak az ellentétét mondja. Pl. tél-nyár, keserű-édes, kemény-puha, fent-lent, fekete-fehér, lassú- gyors, több-kevesebb, sétál-fut, stb.

Fejlesztési területek:

 • Téri érzékelés
 • Térbeli irányok, viszonyok megismertetése
 • szókincsfejlesztés: cselekvések, térbeli viszonyok, irényos, formák, színek, méretek, különbségek, ellentétek

Mi hiányzik?”

Néhány tárgyat az asztalra tesz a felnőtt, közösen megnevezzük ezeket. (Mondatokat is alkothatunk velük.) Ezután a gyermekek becsukják szemüket, a felnőtt „elvarázsol” egy-egy játékot. Ki kell találni a gyermekeknek szemük kinyitása után „Mi hiányzik?”

Nehezítés: egyszerre több játékot dug el a felnőtt.

Játékvariáció: egy-egy gyermek egy játék nevét mondja, a felnőtt sorba rájuk mutat, egy gyermeket kihagy, minek a neve maradt ki?

Fejlesztési területek:

 • Auditív (hallással kapcsolatos) memória
 • szókincsbővítés: a tárgyak neve.

Bumm- játék” –Számlálással egybekötött labdázás

A gyermekek labdájukat a földre pattintják, számolnak is hozzá: egy, kettő, három stb., minden ötödik számnál azt kell mondani: Bumm!

Fejlesztési területek:

 • beszéd és mozgás összekapcsolása, koordinálása
 • szem-kéz koordináció
 • figyelem

 

„A mozgást ne utánozd” játék

 Gyermekek a felnőttel szemben helyezkednek el. A felnőtt szóbeli instrukciót ad, de ezzel ellentétes mozgást végez. Csak a szóbeli instrukció alapján szabad a gyermekeknek cselekedniük, mozogniuk. A felnőtt mozgását nem szabad utánozni. pl. azt mondja ugrás és leül. Gyermek is lehet a játékvezető.

Fejlesztési területek:

 • figyelem, koncentráció
 • mozgás

 „Csak a mozgást utánozd” játék

Az előző játék ellentéte, a mozgást kell utánozni.

Fejlesztési területek:

 • Nagymozgások: gurulás, kúszás, mászás, járás, ugrálás, futás az instrukciónak megfelelően.
 • Testrészek ismerete valamilyen tárgyat megérintve (p1. szék), ráülve, ráállva, átbújva rajta
 • Testhelyzetek megtapasztalása a testrészek és a tárgy viszonylatában. (A mozgás és az instrukció szerint)
 • Szókincsbővítés: cselekvések, testrészek neve, téri irányok.

Divatbemutató-öltözékek megváltoztatása”

Egy gyermeknek megnézzük az öltözékét. Majd kimegy és valamit változtat a ruháján (fel vagy levesz valamit). Amikor bejön, a gyermekek megmondják, mi változott meg rajta. Játék nehezítése: egyszerre több gyermek is kimehet (2-3) ruhadarabot cserélni.

Fejlesztési területek:

 • megfigyelőkészség
 • figyelem
 • rövid távú memória

Ne Te válaszolj!”

A gyermekek körben ülnek. Bármit kérdez a felnőtt, az a gyermek nem válaszolhat, akire ránéz és rámutat, csak a tőle jobbra, majd balra ülő gyermek.

Fejlesztési területek:

 • a test koordinációs és személyi zónájának alakítása
 • az oldaliság (dominancia) kialakulásának segítése
 • általános ismeretek fejlesztése a kérdések segítségével (pl.: napok, hónapok, évszakok, állatok, …. ismerete)

A napirend és a gyermek (kiszámíthatóság vs ahogy esik úgy puffan)

óra2Szükséges-e a napirend? Vagy túlságosan nagy kötöttséget okoz? A napirendről is, mint minden babás, gyermekneveléshez kapcsolódó témáról, megoszlanak a vélemények. Mint alább ki fog derülni, nem kell görcsösen egy általunk jónak hitt napi beosztáshoz ragaszkodni. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy egy babának, kisgyermeknek szüksége van a kiszámítható, bizonyos mértékig előrelátható és tervezhető, megszokott napirendhez, melyben biztonságban érezheti magát.

Az első napok, hetek a babával

Egy újszülöttel kezdetekben tényleges napirendről nem lehet beszélni. Ha a babát igény szerint szoptatja az Édesanya, lehetetlen előre meghatározott időbeosztáshoz igazodni. Az első napokban az újszülött nem csak a táplálkozás céljából kéri a mellet, hanem más szükségleteit is így elégíti ki: biztonságérzet, anyával való kapcsolat, megnyugtatás, szopóreflex tökéletesítése.

Természetesen hetek múlásával beáll egy bizonyos ciklus, mikor a gyermeknek is kezd kialakulni a biológiai órája, észleli a nappalok és éjszakák váltakozását és megpróbáljuk alvásait is ezekhez igazítani. A szopások közt hosszabb időszakok telnek el és talán valamiféle ritmust vélünk felfedezni napjainkban. Azonban minél kisebb még a baba, annál inkább elmondható, hogy ez a napirend-szerűség képlékeny, nap, mint nap változhat, alakulhat. A hasfájós időszak, a fogzás, a (mozgás)fejlődési stádiumok, az időjárási frontok mind-mind felboríthatják a már-már megszokott rendet napjainkban.

Élet kistestvérként

Ha a babának nagyobb testvére van, sok esetben neki is alkalmazkodnia kell. Ezt néha nehéz szülőként is kezelni, hisz a szívünk szakad meg, ha a háromévesünk reggel hatkor ébresztőt fúj a békésen szundikáló kicsinek. Meg kell tanulni nekünk, szülőknek is a rugalmasságot és újra kell gondolnunk az első gyermekkel (annak idején) jól bevált és megtapasztalt rutinunkat e téren.

Teljesen egyénfüggő, de körülbelül egy éves kor környékén szoknak át a gyermekek napi egy alvásra. Ez nagy könnyítés, különösen, ha nagyobb testvér is van, hisz az altatási idejüket össze lehet már hangolni. Ha azt tapasztalja a szülő, hogy babáját délutánonként nehezebb elaltatni, vagy a nappali alvási idők rövidebbek, mint egy-másfél óra, akkor szép fokozatosan meg lehet próbálni kitolni a délelőtti altatást.

Néhány segítő ötlet többgyermekes családnak

 • Ha a nagyobb gyermekünk még nem jár közösségbe, a délelőtti és délutáni séta, játszóterezés, vagy otthoni játék alatt altathatjuk a kisebb testvért.
 • kendő, vagy babahordozó eszköz sokszor segítségül szolgálhat: altatás gyorsabb és könnyebb, nagyobb testvérrel való játék során alhat rajtunk a kisebb, séták alkalmával két szabad kezet kapunk, ha a gyermekünk rajtunk van…
 • a nagyobb gyermekünket alkalomadtán elvihetik nagyszülők egy-egy sétára, míg a kisebbet etetjük, altatjuk…
 • ha a kisebb gyermek tud aludni, nézelődni babakocsiban séta alatt, őt is rá lehet bízni nagyszülőkre, így ez idő alatt a nagyobbal is tudunk kettesben, minőségi időt együtt tölteni

Kortársakkal az élet

Ha máskor nem, mikor gyermekünk közösségbe kerül, kénytelen egyfajta napirendhez alkalmazkodni. Érdemes már a bölcsőde, vagy óvoda kezdés előtt megpróbálni valami hasonló időbeosztás szerint alakítani a napokat, mert így könnyebb lesz a beszokás. (általában a reggeli késői kelés és az esti késői lefekvés szokott gondot okozni)

Nem szabad elfelejteni, hogy minden gyermek különböző. Valaki sok alvást igényel, de akadnak olyanok is, akik kevesebbel is beérik. Viszont egy dologban megegyeznek, hogy alapvető szükségletük az, hogy biztonságban érezzék magukat. Ebben segíthet a kiszámítható rendszer az életükben (melytől olykor el lehet térni), ám fontos, hogy el tudják magukat helyezni térben és időben egy megbízható, stabil rendszerben a mindennapokban.

Hiperaktivitás, vagy túlzott mozgásigény?

imagesNapjainkban egyre többet lehet hallani, hogy számtalan gyermeket hiperaktív jelzővel illetnek. Ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a túlzott mozgásigény és a hiperaktivitás között, a fogalmakat tisztázni kell. A hiperaktivitás olyan fokozott, túlzott mozgásos aktivitás, mely az adott gyermek fejlettségének nem megfelelő, mindennapi viselkedésének szembetűnő sajátossága. Ez egy tünet együttes, melynek csak egy tünete a fokozott mozgásigény.

A hiperaktivitás okai közé szokták sorolni a genetikai öröklődést, a várandósság alatti problémákat (gyógyszerszedés, dohányzás, alkohol fogyasztás,…), a szülés közbeni oxigénhiányos állapotot és a különböző környezeti tényezőket (mesterséges ételszínezékek, ólom, …)

A hiperaktív gyermek általános tünetei

A hiperaktív gyerekek általában értelmesek, rendkívül kitartóak, okosak, hűségesek, igazmondók, igazságérzetük nagy, szorgosak, segítőkészek és fantasztikus ötleteik vannak. Ha a tanár elfelejtett valamit, ők az elsők akik kiugranak a padból és már rohannak is a naplóért, krétáért stb. Szeretik a nagymozgásos tevékenységeket, a hintázást, a kerékpározást, rohangálást, trambulinozást, ugrálást. Nem képesek egy helyben maradni, de a számítógépes játékok és a televízió órákig is le tudja őket kötni. Ennek az az oka, hogy azok a dolgok tartják fel figyelmüket, amelyekben folyamatosan cserélődnek az ingerek. Fontos számukra a cselekvést követő azonnali sikerélmény, mert ez tartja fenn az érdeklődésüket.

A hiperaktív gyermekek esetében az alább felsorolt jellemzők közül legalább

90 %-a együttesen és tartósan megfigyelhető.

Figyelemzavar

 • Nehézséget jelent a figyelem megtartása a feladat- vagy játéktevékenységen belül.
 • Úgy tűnik, mintha nem figyelne, amikor beszélnek hozzá.
 • Nem tudja követni az utasításokat vagy nem fejezi be az iskolai és egyéb munkákat.
 • A feladatszervezés nehezített.
 • Elkerüli, nem szereti vagy ellenáll az olyan feladatoknak, játékoknak, amelyek tartós értelmi erőfeszítést igényelnek. pl.: társasjáték
 • Nem tud figyelni megfelelően a részletekre vagy gondatlan hibákat követ el az iskolai vagy más tevékenységben.
 • Elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat.
 • Figyelme könnyen elterelhető külső ingerekkel.
 • Napi tevékenységekben feledékeny.

Túlzott mozgásigény

 • Ülés közben babrál, fészkelődik, nem bír megülni egy helyben,izeg-mozog.
 • Rohangál, ugrál vagy mozog olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló
 • Nehézséget jelent a nyugodt játéktevékenység
 • Túlzottan sokat beszél.

Szertelenség

 • Mielőtt az ember kérdezne tőle, ő már válaszol, félbeszakítja a beszélgetést.
 • Nehézséget okoz neki a várakozás.

Hogyan kezeljük a hiperaktivitást?

Mint minden hasonló dolognál, itt is érdemes odafigyelni az árulkodó jelekre, hogy minél hamarabb diagnosztizálhassák a gyermeket. Ez azért fontos, mert sok-sok kudarctól kíméli meg a szülő saját magát és gyermekét is, ha a hozzáállásán képes változtatni és el tudja fogadni így is gyermekét és megpróbál olyan környezetet biztosítani gyermekének, melyben ki tud bontakozni és a „másságát” nem megbélyegzés kíséri, hanem szerető odafigyelés és lehetőség, hogy képességeit ki tudja bontakoztatni. (Hozzáteszem, az intézményekben a pedagógusoknak ugyanez a feladatuk).

A hiperaktivitásnak már csecsemőkorban jelentkeznek jelei: a baba sokat sír; ha felvesszük nem képes megnyugodni; nehezen alakul ki a napi ritmusa; mozgásfejlődési problémák figyelhetők meg; hamar felállnak és szinte ettől a pillanattól kezdve szaladnak; jelentkezhet egyensúly-és koordinációs zavar. Később ők lesznek a „balesetes” gyerekek, akikre állandóan oda kell figyelni, nehogy véletlenül kárt tegyenek magukban, vagy környezetükben.

Iskolai teljesítményük sokszor elmarad attól, amit életkoruk és értelmi képességeik alapján elvárhatunk. Ennek oka a mozgásos nyugtalanság, az impulzivitás és figyelemzavar

Tippek, ötletek, melyekkel segíthetjük őket

 • teremtsünk kétszemélyes helyzeteket
 • legyünk elfogadó partnerek
 • kevés és egyértelmű szabályokat, utasításokat adjunk nekik
 • sok új és érdekes dologgal tartsuk fenn a figyelmüket
 • munka, játék közben gyakori és azonnali megerősítést kapjanak és a problémát is azonnal jelezzük vissza nekik
 • sportoljon rendszeresen, legyen kielégítve a fokozott mozgásigénye
 • kevés kritikát és sok biztatást kapjanak

Aludj el, kisember!

baba alvás

Napjainkban igen sokat lehet olvasni az egészséges táplálkozásról, a rendszeres mozgás jelentőségéről, azonban kevés szó esik az alvás életfontosságú szerepéről.

A csecsemőket rengeteg információ éri napközben, számos új dolgot kell megtanulniuk, ezért napjaik nagy részét alvással töltik. Az alvás segíti az emlékezési, tanulási folyamat befejeződését. A tanulási folyamatokhoz az agykéregben található idegsejtek között új kapcsolatoknak kell kialakulniuk, megszilárdulniuk. Ehhez a szervezetnek alvásra van szüksége.

A nyugodt alvásért többek közt a melatonin nevű anyag felelős, mely az agyban található tobozmirigyben termelődik. Ez a sötétedéssel kezd termelődni a szervezetben és hajnalban egyre csökken a termelődése. Így alakítja ki a bioritmust az ember életében is. Ezért is fontos, hogy időben próbáljunk nyugovóra térni, hisz a pihentető alváshoz erre a hormonra van szüksége szervezetünknek.

Az alvás első óráiban maximumát éli a növekedési hormonok termelése, csökken a kortizol, a stresszhormon mennyisége, s csak a reggeli órákban lesz belőle megint több.

Megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlenül szükséges a testünk regenerálásához, az agy felfrissüléséhez, az emlékek feldolgozásához, a stressz kipihenéséhez, és ahhoz, hogy elkerüljük a fáradékonyságot, kialvatlanságot.

Együtt vagy külön?

Számos szakirodalom azt támasztja alá, hogy az a gyermeknek és szülőnek a legideálisabb, ha együtt alszanak. Vannak családok, akik közös ágyban alszanak gyermekükkel, van, ahol csak a szoba a közös. Sok esetlen az együttalvást a lehetőség szüli, hisz egy szoba áll rendelkezésre az egész családnak.

Amíg kis csecsemő van a családban, praktikus az együttalvás. Ha mellettünk fekszik gyermekünk (akár külön kiságyban), hamarabb meghalljuk az ébredést megelőző jeleket: fészkelődés, dünnyögés, szaporább levegővétel… Így egyből gondoskodhatunk babánkról, azonnal meg lehet szoptatni, nyugtatni. Ezáltal elkerülhető, hogy teljesen felébredjen gyermekünk és így hamarabb vissza tud aludni.

Vannak családok, ahol viszont úgy találják jónak, ha a baba mihamarább külön szobába kerül. Mindig azt kell figyelembe venni, hogy a család összes tagjának jó legyen az a felállás, melyet közösen kialakítanak.

Mi történik, ha keveset alszik a gyermek?

Sok szülő panaszkodik arról, hogy nagyon későn tudja gyermekét alvásra bírni és az esti procedúra nap, mint nap rémálom. Pedig igen fontos, hogy ki legyen elégítve a gyermekek alvásigénye (babák esetében átlag 12 óra, óvodás-iskolás korú gyermekek esetében 10 átlag 10 óra éjszakánként). Néhány következménye az alváshiánynak a teljesség igénye nélkül:

 • figyelemzavar
 • hiperaktivitás
 • levertség
 • agresszió
 • depresszió, szorongás
 • gyenge koncentrációs készség
 • elhízás, testsúly növekedés
 • tanulási nehézségek
 • legyengült immunrendszer

Mit tehetünk szülőként?

Nagy felelősségük van a szülőknek abban is, hogy gyermekük ne váljon „rossz alvó”-vá. Íme néhány praktikus tanács a nyugodt estékhez:

 • Alakítsunk ki esti rituálékat! A gyermekeknek fontos, hogy egy-egy napszakhoz rituálékat rendeljünk. Így az estékhez hozzá tartozik a vacsora, fürdés, fogmosás, mese, éneklés…
 • Időben kezdjük el az esti készülődést! Számoljuk ki, mennyi időre van szükség ahhoz, hogy minden gyermekünk időben ágyba kerülhessen. Spórolhatunk időt azzal például, ha nagyobb gyermekeinket egyszerre fürdetjük.
 • Legyen kielégítve a napi mozgásigény-lehetőleg a szabad levegőn!
 • Figyeljünk oda az esti játékokra! Elalvás előtt legalább két órával nem szabad tévét nézni, számítógépes játékokat játszani, mert a gyermek idegrendszerét felpörgetik és nem lesz ideje a lenyugvásra. Meséljünk inkább diavetítővel, vagy könyvből! Ne játszunk elalvás előtt olyan játékokat, melyek felélénkítik gyermekünket, inkább nyugodtabb együttlétet biztosítsunk számára, mintegy átmenetként az ébrenlét és alvás között.
 • Alakítsuk ki a megfelelő alvóhelyet! Szellőztessünk ki alaposan elalvás előtt, legyen kényelmes fekvőhely, ne legyen túl meleg a szobában és nyugalom, csend vegye körül a gyermeket!

 

Ötletek esőnapra (Mit csináljunk otthon viharnap esetén?)

esőEgybefüggő szürke égbolt… nyűgös gyerek(ek)… játszótér, park, kerti program kilőve… tépik egymást és a szülők idegeit is… sose lesz vége ennek a napnak… és még csak délelőtt fél 10 van…

Bizonyára ismerős helyzet a kisgyermekes családok életében, mikor ránk köszönt egy-egy esős, bánatos-nyirkosidős nap. Ilyenkor gyermekeink és mi is feszültebben viseljük egymást, az idő lomha múlását.  A legnehezebb talán a kisebb korúakkal, mivel kevésbé lehet kielégíteni mozgásigényüket. Ám, ha elég kreatívak vagyunk, percek alatt izgalmas játszóházzá varázsolhatjuk otthonunkat!  Lássunk néhány ötletet!

Nagymozgásos játékok:

 • akadálypálya építése: székekből, kisasztalból alagutat építhetünk; kézmosó fellépőn gyakorolhatjuk a rálépést, lelépést, ráugrást, leugrást; különböző méretű párnákon egyensúlyozhatunk; szőnyeg széle mentén tyúklépésben haladhatunk előre, hátra… Színesíthetjük játékainkat úgy, hogy közben egyensúlyozunk a fejünkre tett könyvvel, kispárnával, vagy kezeinkben valamilyen eszközt, játékot tartunk.
 • célbadobás: zoknikkal egy dobozba
 • célbagurítás: üres flakonok és egy kislabda felhasználásával kuglijátékot játszhatunk; földön ülve labdát gurítani két könyv közé, mely a kapu
 • egyensúlyfejlesztő játékok: fél lábon állás, plédben hintáztatás, plédbe csavarás és kitekerés (gurulás), állatmozgások utánzása (nyusziugrás, pókjárás, rákjárás, mackójárás, pingvinjárás…), műanyag tálcára labdát tenni és vinni úgy, hogy ne essen le,…
 • figyelemfejlesztés mozgással egybekötve: zenét hallgatunk, közben táncolunk, mozgunk. Mikor megáll a zene, valamilyen testhelyzetet fel kell venni: guggolás, fél lábon állás… Mikor felemeli a játékvezető a karját, meg kell állni, le kell ülni, stb.
 • játékok lufival: ütögetni, lábbal rúgni egymásnak úgy, hogy ne essen le
 • mese eljátszása (ha többen is otthon vagyunk, egy valaki videóra is felveheti és „saját filmet” forgathatunk)
 • játékvadászat: szobába elrejtett bábok, játékok megkeresése, összegyűjtése
 • mocsárjárás: kettő újságra, vagy papírlapra lesz szükség. Az egyikre rálép a gyermek, a másikat maga elé rakja és átlép rá. Majd a (most már) mögötte lévőt újból maga elé rakja és így tovább.

Manipulációs játékok:

 • gyurmázás: hagyományos gyurmával, só-liszt gyurmával (ezt ki is lehet festeni, mikor megszáradt), vagy kisüthető gyurmával.
 • ékszer készítése száraztésztából: a tésztát befesthetjük, majd madzagra fűzzük és máris kész a nyaklánc, vagy karkötő.
 • rajzlánc a fantázia fejlesztésére: valaki rajzol egy valamit egy papírra, majd a másikunk folytatja a rajzot, és így tovább.
 • marokkó játék: színes ceruzákkal
 • tapintós játékok: „titokzsák”: válogassunk össze néhány játékot, tárgyat és tegyük bele egy olyan zacskóba, mely nem átlátszó. Csukott szemmel egyesével meg kell tapogatni a tárgyakat és ki kell találni mi lehet az. Zöldségek, gyümölcsök kitalálása tapintás útján; előre megbeszélt legodarab keresése csukott szemmel a legohalmazból.
 • sütés: összeköthetjük a kellemest a hasznossal, a sütemény készítés mindig nagy öröm mindenkinek!

 

 

A cinege cipője -avagy milyen cipőt hordjon a gyermek és mikortól-

2015-04-27 08.31.22A gyermek tíz hónapos kora körül jön el annak az ideje, hogy felegyenesedjen, felálljon. Ilyenkor a szülőkben felmerül a kérdés, hogy megvegyék-e az első komolyabb cipőcskét kisgyermeküknek, vagy várhatnak-e még vele. Sokan megijednek, mert az apró lábacskák csámpásnak tűnnek, mintha lúdtalpasok lennének. Pedig ez ebben a korszakban teljesen normális tartás, hisz az egyensúly megtartásához szükséges izomzat még nem alakult ki.

A felállást követő mozgásfejlődési stádium, mikor a kisgyermek (bútorokba) kapaszkodva, oldalazva megteszi első lépéseit. Ekkor meg lehet figyelni, hogy lábujjait bekarmolva tartja, ami szintén természetes tartás, későbbiekben kell majd leépülnie az ezért felelős reflexnek. Ilyenkor érdemes puhatalpú cipőt, vagy vastag, csúszásgátló zoknit választani gyermekünknek.

Amikor elérkezik az önálló járás időszaka, illetve mikor már többnyire álló helyzetben manipulál a kisgyermek, ekkor fontos az, hogy jó cipőt, válasszunk neki (otthonra pedig szandált). Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy jó lábbelinek?

 • talpát egy kézzel nagyobb erőfeszítés nélkül be tudjuk hajlítani, félbe tudjuk hajtani
 • a boka és a sarok része minden oldalról legyen megtámasztva
 • a sarkánál ne legyen kivágott a lábbeli
 • amennyiben ortopéd orvos nem javasolja, nem kell a lábbelinek szupináltnak lennie (kifelé döntött)
 • legyen a lábbeli tiszta bőr, melybe nem izzad a gyermek lába
 • a fűzős cipőket jobban rá tudjuk igazítani gyermekünk lábára, így jobban tartja, mint a tépőzáras, vagy csatos cipő (és meg is tanulhatja a gyermek bekötni a cipőjét a későbbiekben)

Otthon, szülőként segíthetjük gyermekünk lábboltozatának fejlődését, lábizmainak erősödését lúdtalp prevenciós (megelőző) tornával. Lássunk néhány gyakorlatot!

 • sétáltassuk a gyermeket különböző felületeken, kavicsokon, természetes talajon mezítláb
 • földön ülve labdát két talp közé fogjuk, lábbal dobjuk és lábbal kapjuk el
 • ülve pakolászhatunk apróbb golyókat, kavicsokat a lábujjainkkal megtartva
 • ceruzát vagy pálcikát az egyik láb ujjaival megfogjuk, másik lábbal átvesszük
 • lábujjakkal kis golyót markolva sétálni
 • zsebkendőt lábujjakkal összegyűrni
 • kisebb labdát, esetleg tüskés labdát görgetni a talpunk alatt
 • lábujjhegyen járás, sarkon járás
 • ülő helyzetben lábujjakkal bemarkolás
 • ülő helyzetben lábfejtorna: lábfejkörzések, integetés lábfejjel („spicc-pipa”), talpak egymás felé és egymással szembe fordítása
 • járás külső, belső talpélen

6 évesek lettünk- iskolaérettek vagyunk?

Fejlessz úgy, hogy közben önmagad is fejlődj!

6 évesek lettünk- iskolaérettek vagyunk?
– szakmaiság– tudásunk folyamatos bővítése

– maximális figyelem egyéni vagy mikrocsoportos fejlesztés

– differenciálás felsőfokon– egyéni fejlesztési terv minden gyermeknek

– átlátható, nyomon követhető órák– óravázlat minden óráról a Szülők részére

– családbarát– változatlan óradíjak, testvérkedvezmény

– személyes, együttműködő kapcsolattartás – tanácsadás, konzultációs lehetőség

– tárgyi feltételek– kifestettünk, a falakra úgy dekoráció került, új tornaszőnyeget vettünk, bővítettük a fejlesztő eszköztárunkat

Az iskolaérettségi teszten a Fejlesztő: jól megfelelt
Kezdődhet a tanév!

tornapad

Új fejlesztő eszköz- a tornapad

Új tornaszőnyeg

Új tornaszőnyeg

Új fejlesztő eszköz- a billenő rácshinta

Új fejlesztő eszköz- a billenő rácshinta

Új fejlesztő eszköz- a billenő rácshinta 2.

Új fejlesztő eszköz- a billenő rácshinta 2.

 

 

 

 

 

Dekoráció

Dekoráció

Dekoráció 2.

Dekoráció 2.

Dekoráció 3.

Dekoráció 3.

Dekoráció 4.

Dekoráció 4.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Kismamatorna, Baba-Mama torna, Játékos mozgásfejlesztő torna átmenetileg szünetel

fehér4A Baba-Mama tornák, a Kismamatornák és a Játékos mozgásfejlesztő tornák átmenetileg szünetelnek. Az okokat az alábbi levélrészletben olvashatják. A levélre adott válaszokat nagyon szépen köszönöm, igazán meghatóak, ígérem, mielőbb visszatérek dolgozni. Vannak új terveim is a tornákkal kapcsolatosan, de még egyenlőre ezek maradjanak titkosak. ;)

 

 

 

„Kedves Édesanyák, Drága Babák és Gyermekek!

Nagyon szépen köszönöm a sok érdeklődést, ránk gondolást, az őszinte, bátorító szavakat! El sem tudom mondani mennyire jól estek ezek nekem. :)

[…]Mégis azt kell, hogy mondjam, nem tudom most tovább vállalni a tornák megtartását. Iszonyú sokat téplődtem, míg meghoztam a döntést. Egyik szemem sír, a másik nevet… tipikus esete.

Végtelenül fog hiányozni a Veletek való törődés, a torna, a “kicsit mást csinálás”,  mégis úgy érzem az anyai ösztöneimmel, hogy túl sok lenne most nekem minden délelőtt órákat tartani, úgy érzem, túlvállalnám magam, lassítanom kell. Nem tudnám magamnak megbocsájtani, ha valami gond lenne a Picivel.

Június végéig tudnám csak vállalni az órák megtartását, az kb. másfél hónap, ha a tavaszi szünetet leszámítjuk. Másrészről nem lennék képes fél gőzzel csinálni valamit, mert ha valamit elvállalok, azt 100%-ban szeretem végezni, sokszor 150%-ban. :)

Remélem, nem tartotok szélhámosnak, hanem ellenkezőleg: megértitek döntésem, hisz Ti is anyák vagytok.

Természetesen mindenkinek, akinek szüksége van a tanácsomra, ezentúl is bizalommal megkereshet telefonon, vagy e-mailen keresztül. Illetve bárkit szeretettel látok otthonomban, ha tanácsra, beszélgetésre össze szeretnétek jönni, akár többen is, ha jó idő van, a kertben tarthatunk Baba-Mama találkozót, átbeszélhetjük a felmerülő kérdéseket, tanácsokat adhatunk egymásnak, csak jelezzétek, van-e igény rá és akkor megszervezem.

Nagyon sajnálom, hogy így alakult, hogy személyesen el sem tudtam búcsúzni Tőletek, meg Drága Gyermekeitektől, akik annyira a szívemhez nőttek. Gondolkoztam azon, hogy mindenkit egyesével felhívok, de még dúlnak a hormonok és félő, hogy elérzékenyülnék… :) Másrészről viszont nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy újabb Életet hozhatok majd világra, nincs ennél nagyobb csoda szerintem! :)

Remélem hallok majd Felőletek, kíváncsi vagyok, hogy hogyan fejlődnek a babáitok, gyermekeitek! És talán ha megint kismamák lesztek, vagy a második, harmadik gyermeketekkel még találkozunk, addigra én is visszatérek dolgozni! :)

Minden jót kívánok Nektek, nagyon sok szeretettel: Bori”

Szia Bori! Nagyon jól döntöttél szerintem, hogy egyelőre felfüggeszted a munkát. Élvezd ki a hátralevő 1 gyerekes anyukaságot, és készülj fel az új baba érkezésére nyugodtan. Marci így is ad épp elég tennivalót, ha jól sejtem :-)

Szia Bori! Nagyon aranyos vagy, olyan szívszorítóak a soraid. Kívánom, hogy minden rendben menjen a továbbiakban is és legyetek nagyon boldogok az új kis jövevénnyel (is).

Szia Bori!
Örülök, hogy minden rendben Veled és a kis Pocaklakóval is. Sajnálom, hogy nem tudod tovább bevállalni a tornát, de maximálisan megértem. A gyerekek egészsége mindennél fontosabb.
Köszönöm a tornával kapcsolatos tippeket, meglátjuk melyik az amelyik mindkettőnknek tetszik. Bár nehéz lesz bármelyiknek is felmúlnia a Te családias tornáidat. Szerettünk hozzád járni. :) Jó egészséget és sok boldogságot kívánok Nektek! :))))

Kedves Bori! Örülök, hogy minden rendben a Babával. Sajnálom, hogy nem tartasz tornát, de megértem. Közben kipróbáltam párat a környéken és Te nyertél, volna, ha még lenne torna :-). További minden jót Nektek!

Kedves Bori! Nagyon köszönöm, hogy írtál. Örülök, hogy rendben vagytok, és persze megértem, hogy abbahagytad a tornát, ilyenkor tényleg a pici az első:) Köszönök mindent, eddig is nagyon sokat segítettél a foglalkozásokkal. Reméljük azért majd hallunk Rólatok:)

Kedves Bori! Köszönöm a kedves választ! És gratulálok az újabb babához!! :) Teljesen megértem a döntésedet, így is nagy dolog szerintem hogy a másfél éves kisfiad és a várandóság mellett vizsgálatokat még végzel! Viszont mivel ilyen kedvesség árad a leveledből, duplán sajnálom hogy erről a lehetőségről lemaradunk most…!  :(  :)

A honlapodról olyan szakértelem sugárzott, hogy ezért szerettem volna bekapcsolódni hozzátok. Feltételezem, hogy megalapozottabb mozgást végzel a babákon, mint egy “sima” baba-mama tornán pl. egy jógaközpontban. De lehet hogy tévedek, és azok is jók. Én is nagyon sok boldogságot kívánok Neked a gyarapodó családoddal!!