Hírek

A gyermek gondolkodását és beszédét fejlesztő játékok sok-sok mozgással egybekötve

SAM_1389Cselekvésre ösztönző játék:

A játék lényege a mozgás, a cselekvés. A felnőtt adja az utasításokat a gyermeknek. pl. Tedd a labdát a székre! A kék/középső/hátsó… székre tedd a labdát! A babzsákot tedd a szék mögé! Rakd egymásra a kockákat! …stb. A gyermekek a feladat végrehajtásakor ismételjék el a feladatot!

Fejlesztési területek:

 • Térérzékelés
 • Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte levő tárgyakkal
 • A téri viszonyokat kifejező szóbeli kifejezések megtanítása

Azt gondoltam, hogy …”- cselekvések bemutatása

A felnőtt kezdi a játékot, azt mondja: „Azt gondoltam, hogy…“ és utána valamilyen cselekvést végez. pl. helyben szökdel, kockából épít valamit, stb. A gyermekeknek, miután felismerték a felnőtt cselekvését, be kell fejezni a mondatot. pl. Azt gondoltam, hogy ugrálok. Aki kitalálta, az gondolhat. Ettől kezdve már a gyermekek játsszák el illetve fejezik ki szóban gondolataikat.

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Mozgás-beszéd összekapcsolása
 • Kifejezőkészség fejlesztése
 • Figyelem

Mondd el, mi a szabálya!”

A gyermekek körben állnak, ülnek, a felnőtt középen egy labdával. „Jól figyeljétek meg, hogy hogyan adom tovább a labdát.” Aki rájön a szabályra, elmondja azt, utána ő állhat be a körbe, találhat ki új szabályt.

Szabályok lehetnek: pl. minden második gyermeknek dobja a labdát, csak a lányoknak gurítja, stb.

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Kifejezőkészség
 • Figyelem

Szobor játék”

Kiválasztunk két gyermeket. Úgy állítjuk őket, hogy ne lássák egymást! Ezután egyikük „szobrot” alakít. Úgy áll, ahogy szeretne. A másik a gyermekek irányításával megpróbál ugyanolyanná válni. A csoport mondja, hogy mit tegyen. pl. Emeld fel a karod és hajlítsd be!, stb. Ha sikerült és a két szobor ugyanolyanná változott, a szereplők cserélődnek. A gyermekek csak szóval irányítsák társukat!

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Kifejezőkészség

Ellentétpár játék”

A felnőtt egy szót mond a gyermeknek, aki annak az ellentétét mondja. Pl. tél-nyár, keserű-édes, kemény-puha, fent-lent, fekete-fehér, lassú- gyors, több-kevesebb, sétál-fut, stb.

Fejlesztési területek:

 • Téri érzékelés
 • Térbeli irányok, viszonyok megismertetése
 • szókincsfejlesztés: cselekvések, térbeli viszonyok, irényos, formák, színek, méretek, különbségek, ellentétek

Mi hiányzik?”

Néhány tárgyat az asztalra tesz a felnőtt, közösen megnevezzük ezeket. (Mondatokat is alkothatunk velük.) Ezután a gyermekek becsukják szemüket, a felnőtt „elvarázsol” egy-egy játékot. Ki kell találni a gyermekeknek szemük kinyitása után „Mi hiányzik?”

Nehezítés: egyszerre több játékot dug el a felnőtt.

Játékvariáció: egy-egy gyermek egy játék nevét mondja, a felnőtt sorba rájuk mutat, egy gyermeket kihagy, minek a neve maradt ki?

Fejlesztési területek:

 • Auditív (hallással kapcsolatos) memória
 • szókincsbővítés: a tárgyak neve.

Bumm- játék” –Számlálással egybekötött labdázás

A gyermekek labdájukat a földre pattintják, számolnak is hozzá: egy, kettő, három stb., minden ötödik számnál azt kell mondani: Bumm!

Fejlesztési területek:

 • beszéd és mozgás összekapcsolása, koordinálása
 • szem-kéz koordináció
 • figyelem

 

„A mozgást ne utánozd” játék

 Gyermekek a felnőttel szemben helyezkednek el. A felnőtt szóbeli instrukciót ad, de ezzel ellentétes mozgást végez. Csak a szóbeli instrukció alapján szabad a gyermekeknek cselekedniük, mozogniuk. A felnőtt mozgását nem szabad utánozni. pl. azt mondja ugrás és leül. Gyermek is lehet a játékvezető.

Fejlesztési területek:

 • figyelem, koncentráció
 • mozgás

 „Csak a mozgást utánozd” játék

Az előző játék ellentéte, a mozgást kell utánozni.

Fejlesztési területek:

 • Nagymozgások: gurulás, kúszás, mászás, járás, ugrálás, futás az instrukciónak megfelelően.
 • Testrészek ismerete valamilyen tárgyat megérintve (p1. szék), ráülve, ráállva, átbújva rajta
 • Testhelyzetek megtapasztalása a testrészek és a tárgy viszonylatában. (A mozgás és az instrukció szerint)
 • Szókincsbővítés: cselekvések, testrészek neve, téri irányok.

Divatbemutató-öltözékek megváltoztatása”

Egy gyermeknek megnézzük az öltözékét. Majd kimegy és valamit változtat a ruháján (fel vagy levesz valamit). Amikor bejön, a gyermekek megmondják, mi változott meg rajta. Játék nehezítése: egyszerre több gyermek is kimehet (2-3) ruhadarabot cserélni.

Fejlesztési területek:

 • megfigyelőkészség
 • figyelem
 • rövid távú memória

Ne Te válaszolj!”

A gyermekek körben ülnek. Bármit kérdez a felnőtt, az a gyermek nem válaszolhat, akire ránéz és rámutat, csak a tőle jobbra, majd balra ülő gyermek.

Fejlesztési területek:

 • a test koordinációs és személyi zónájának alakítása
 • az oldaliság (dominancia) kialakulásának segítése
 • általános ismeretek fejlesztése a kérdések segítségével (pl.: napok, hónapok, évszakok, állatok, …. ismerete)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.