Hírek

A gyermek beszédét fejlesztő játékok 3 éves kortól

3_eves_gyermek_beszedfejlesztese

Főbb fejlesztési területek:

·        Térpercepció

·        Térbeli irányok ‚viszonyok megismertetése a körülötte levő tárgyakkal

·        A téri viszonyokat kifejező verbális kifejezések megtanítása

·        Mozgáskoordináció

·        Szem-kéz koordináció

·        Szókincsbővítés

·        Megfigyelőképesség

·        Mozgás-beszéd összekapcsolása

·        Kifejezőkészség fejlesztése

·        Figyelem

·        Koncentráció

·        Főfogalmak kialakítása

·        Kategorikus gondolkodás

·        Testséma

·        Auditív memória (hallással kapcsolatos emlékezet)

·        Oldaliság alakítása

·        Keresztcsatornák fejlesztése

Cselekedtető játék:

A játék lényege a mozgás, a cselekvés. A felnőtt adja a utasításokat. pl. Tedd a labdát a székre! A kék székre tedd a labdát A labdát tedd a szék mögé! stb. A gyermekek a feladat végrehajtásakor ismételjék el a feladatot!

Azt gondoltam, hogy…”

A felnőtt kezdi a játékot. Azt mondja: „Azt gondoltam, hogy …“ és utána valamilyen cselekvést végez. Pl. helyben szökdel, kockából épít valamit, stb. A gyermekeknek, miután felismerték a felnőtt cselekvését, be kell fejezni a mondatot. Pl. Azt gondoltam, hogy ugrálok. Aki kitalálta, az gondolhat. Ettől kezdve már a gyermekek játsszák el illetve fejezik ki szóban gondolataikat.

Mondd el, mi a szabálya!”

A gyermekek körben állnak, ülnek, a felnőtt középen egy labdával. „Jól figyeljétek meg, hogy hogyan adom tovább a labdát.” Aki rájön a szabályra, elmondja azt, utána ő állhat be a körbe, találhat ki új szabályt.

Szabály pl. minden második gyermeknek dobja a labdát, csak a lányoknak gurítja, stb.

 Szobor játék”

Kiválasztunk két gyermeket. Úgy állítjuk őket, hogy ne lássák egymást! Ezután egyikük „szobrot” alakít. Úgy áll, ahogy szeretne. A másik a gyermekek irányításával megpróbál ugyanolyanná válni. A csoport mondja, hogy mit tegyen. Pl. Emeld fel a karod és hajlítsd be!, stb. Ha sikerült és a két szobor ugyanolyanná változott, a szereplők cserélődnek. A gyermekek csak szóval irányítsák társukat!

 Ellentétpár játék”

A felnőtt egy szót mond a gyermeknek, aki annak az ellentétét mondja. Pl. tél-nyár, keserű-édes, kemény-puha, fent-lent, fekete-fehér, lassú- gyors, több-kevesebb, sétál-fut, stb.

Mi hiányzik?”

Néhány tárgyat az asztalra tesz a felnőtt, közösen megnevezzük. (Mondatokat is alkothatunk velük.) Ezután a gyermekek becsukják szemüket, a felnőtt „elvarázsol” egy-egy játékot. Ki kell találni a gyermekeknek szemük kinyitása után „Mi hiányzik?” Nehezítés: egyszerre több játékot dug el a felnőtt. Játszható így is: egy-egy gyermek egy játék nevét mondja, a felnőtt sorba rájuk mutat, egy gyermeket kihagy, minek a neve maradt ki?

 Bumm- játék” Labdázás számolással

A gyermekek labdájukat a földre pattintják, számolnak is hozzá: egy, kettő, három stb. minden ötödik számnál azt kell mondani: Bumm!

“Nem látjuk játék”

Gyermekek a felnőttel szemben helyezkednek el. A felnőtt szóbeli instrukciót ad, de ezzel ellentétes mozgást végez. Csak a szóbeli instrukció alapján szabad a gyermekeknek cselekedniük, mozogniuk, a felnőtt mozgását nem szabad utánozni. Pl. azt mondja futás és leül. Gyermek is lehet a játékvezető.

Nem halljuk játék”

Az előző Játék ellentéte, a mozgást kell utánozni: járás, futás, ugrás, mászás, kúszás, karlendítés, karkörzés…

 Vidám átöltözés”

Egy gyermeknek megnézzük az öltözékét. Majd kimegy és valamit változtat a ruháján (fel vagy levesz valamit). Amikor bejön, a gyermekek megmondják, mi változott meg rajta. Nehezítés: egyszerre több gyermek is kimehet (2-3) ruhadarabot cserélni.

Ne Te válaszolj!”

A gyermekek körben ülnek. Bármit kérdez a felnőtt, az a gyermek nem válaszolhat, akire ránéz és rámutat, csak a tőle jobbra, majd balra ülő gyermek.

 „Mese néma játékkal”

A gyermekek egy jól ismert mesét, annak szövege nélkül, mozgással, mimikával adnak elő. A mesélő gyermek pedig a látottakat fejezi ki szóban.

 „Amerikából jöttem”

Ezt a jól ismert játékot 5-7 éves korban már lehet játszani, mivel a gyermekek már sok foglalkozást ismernek.

 „Csináld, amit én akarok”

A játékot irányító gyermek szemével, mimikájával, gesztusaival egyszerű feladatok elvégzésére ad utasítást pajtásának. Pl. int a kezével, mosolyog, hívja a társát, majd kézmozdulatával leülteti, tekintetével mutatja, hogy hová tegye a tárgyat…

„Játék a testtel”

A felnőtt különböző cselekvéseket, tulajdonságokat, embereket jelöl meg, amit a gyermekeknek testükkel, arcukkal kell eljátszani. (Síró kisbaba, nevető bohóc, erős súlyemelő, rongybaba stb.)

„Tükörjátékok”

Két gyermek áll egymással szemben (tükör-tükörkép). A „tükör” végez valamilyen mozdulatot a testével, arcával. A „tükörkép” feladata a mozdulat leutánzása a tükrözés szabálya szerint.

 „Milyen állat vagyok?”

A gyermek egy állat mozgását utánozza. A többi gyermek feladata a kitalált állat hangjának utánzása, mozgással együtt.

Szájmotorika fejlesztés

Szívó gyakorlatok

Szalmaszál/műanyag-szívószá1 (különböző hosszúságú ős átmérőjű) segítségével vagy anélkül

·        füzetlapok beszippantása és lapozása;

·        papír- és műanyaggolyócskák összegyűjtése és rárakása egy kis teherautóra;

·        papírlap felszippantása ős átadása egy másik gyermeknek;

·        folyadék felszürcsölése tányérból;

·        főtt spagetti felszippantása.

Fújási gyakorlatok

Luftballonok felfújása, közben az arcpofák felfújása; ezután a levegő ismételt kiszorítása az arcpofákból a luftballonba anélkül, hogy a levegőt kilélegeznék.

Mimikai izmok

Grimaszok vágása különböző szagok és ízek érzékelésére.

Ajakgyakorlatok

Súlyemelés: helyezzenek egy fapálcika mindkét végére különböző nehézségű golyókat (»súlyokat”) és – szorítsák a felső ajak; valamint az orr közé; – vegyék mindkét ajak közé.

Golfjátékok

Vegyenek egy szalmaszálat, szívószálat vagy ceruzát az ajkak közé, ős mozgassanak vele előre egy műanyag/papírgolyócskát, közben válasszanak ki célpontokat vagy küzdjenek le akadályokat

Spagetti megszerzése

Csak az ajkakkal szabad egy megfőtt spagettit felvenni, ős aztán a fogak ős a nyelv segítségével a szájba rakni.

Golyók felhúzása

Fűzzenek fel fagolyókat egy vastag, kifőzhető pamutzsinórra. A zsineg egyik vége maradjon szabadon, a másikra kössenek csomót úgy, hogy a felfűzött golyók ne tudjanak leesni Vegyék fel a zsineget az ajkakkal, és a fogak, valamint a nyelv segítségével tegyék a szájba Az erőkifejtés fokozható nagyobb ős ezáltal nehezebb golyókkal, Illetve több golyóval.

Ajakügyességi és –erősítő gyakorlatok gombbal és zsineggel

Egy kb. 5 forintos nagyságú lekerített gombra csomózzanak rá egy zsineget. Tegyék a gombot az ajkak mögé és a zárt fogsor elé

Pecázás

Gombon a zsineg végére kössenek egy horgot, és erősítsenek rá különféle tárgyakra (,‚halak”) egy hurkot. A halakat az ajkakkal „pecázzák ki”.A horgászzsinór egy ceruzára is rácsomózható, és a ceruza aztán az ajkakkal, a fogak és a nyelv besegítése nélkül, mozgatható.

Mágneses pecázás:

A horog helyett mágnest függesszenek a horgászzsinórra. Pl. irodai gemkapcsokat horgászhatnak ki.

Labirintusjáték

A mágneses horoggal meg kell tenni egy utat a labirintusban, anélkül, hegy az itt-ott elhelyezett gemkapcsokat felvennék.

Bontódaru

Akasszanak a zsinórra átfűzött gombra egy golyót. Egy építőkockából készített torony felett körözzenek a lengő golyóval.

Orosz tekézés

A lengő golyóval borítsák fel a lehető legtöbb bábut (a bábuk dugóból és fapálcikákból készíthetők és be is fektethetik őket). Csak bizonyos bábukat találjanak el anélkül, hogy a többiek közben felborulnának.

Tekézés

Lökjenek meg egy lengő golyóval egy álló tekegolyót a lehető legtöbb bábut próbálják eltalálni.

Kapuba lövés

Lőjenek be egy álló tekegolyót a lengő golyóval egy kapuba.

Futballozás

Két vagy több gyerek játsszon egy két kapuval ellátott futballpályán egy futball-labdához hasonlóan befestett golyóval, miközben a labdát a gombon zsinóron függő golyóval mozgatják.

Papírcsónakok vontatása

Függesszenek a zsinórral átfűzött gombra egy megrakott papírcsónakot, amit úgy vontassanak, hogy ne boruljon fel és ne veszítse el rakományát. Először szárazon gyakoroljanak vele, utána tegyék be a mosdókagylóba.

Nyelvgyakorlatok

Lekvárnyalás

A szájüregen belül és kívül kenjenek be különböző pontokat lekvárra!. Ezeket találják meg, és nyalják le a nyelv hegyével

Hallási megfigyelőképesség fejlesztése

A hallási megfigyelőképesség fejlesztésének célja a különböző hangforrások hangjainak biztos elkülönítése.

·        Állatok hangjának megfigyelése: pl. kutya, macska, kakas, liba, stb.

·        Járművek hangjának megfigyelése: pl. vonat, autó, motor, repülő, stb. Járművek hangján k felismerése.

·        Többféle hangélmény megfigyelése. Kinyitjuk az ablakot, figyelj, milyen hangokat hallasz!

·        Testzajok megfigyelése: pl. dobbantás, csettintés, kopogás, tenyérdörzsölés, tapsolás, stb. Test- zaj ok felismerése egyénenként.

·        Tárgyi zajok megfigyelése pl. fa, fém, cserép, üveg, stb. Tárgyi zajok felismerése. Játék: „hol ketyeg?” Eldugunk egy órát, egy gyereknek a ketyegő hang alapján kell megkeresnie.

·        Hangszerek hangjának megfigyelése: zongora, dob, triangulum, hegedű, furulya. Hangszerek hangjának felismerése.

·        Gyermekhang megfigyelése, felismerése. Játék: „Hol szólsz, kispajtás?” Egy gyerek háttal áll a többinek. Valaki megszólal. Ki kell találni, milyen irányból jött a hang. Ki szólt? Mutasson arra! ‘,Koszorú, koszorú…” énekes játék.

·        Férfihang megfigyelése, felismerése.

·        Női hang megfigyelése, felismerése.

·        Magas és mély hangok megfigyelése, megkülönböztetése, felismerése.

·        Női és gyermekhang megkülönböztetése.

Beszédhallás fejlesztése

A beszédhallás fejlesztés a hangsor hangjainak pontos felismerését és elkülönítését célozza.

·        Magánhangzók hangoztatása hangutánzással (az előző fejezet hívóképei), p1. kisbaba oá-oá-oá, kutya au-au-au, csodálkozunk ó-ó-ó, stb. Magánhangzók artikulációs képének megfigyelése. Mássalhangzók hangoztatása játékosan, hangutánzással. Megfigyelés: hol morog a torkunk? Pl. „f’ hangnál nem morog, „v” hangnál morog. – Magánhangzók megfigyelése szavakban. Melyiket hallod, differenciálás p1. á-e. Hol hallod? Szó elején, szó közepén, szó végén? Mássalhangzók megfigyelése szavakban, elsősorban a sziszegő hangok differenciálása. sz-s zs-z cs-c sz-c zs-s sz-cs stb.

·        A szó melyik részén hallod? Pl. A „sz” hangot a szél szó elején halljuk.

·        Analízis gyakorlása: szavak felbontása hangokra. Ennek a képességnek a fejlesztését óvatosan és játékosan közelítsük meg. Először vizuálisan is szemléltetjük (korongokkal). Két hangból álló szót mondunk (p1. ás, ól, ma stb.) Hangoztatás közben annyi korongot helyezünk el, ahány hangból áll a szó. Megszámoljuk a korongokat. Ezt követően a gyerekekkel együtt rakjuk ki az adott szavakat, majd önállóan is dolgozhatnak.

·        A szószerkezetek fokozatai: két hangból álló szavak (magánhangzó és mássalhangzó p1. ősz, mássalhangzó és magánhangzó p1. só.) Ha ezt már jól felismerik a gyerekek, akkor próbálkozhatunk három hangból álló szavakkal is. Fokozatok: magánhangzó – mássalhangzó-magánhangzó pl. ásó, mássalhangzó-magánhangzó – mássalhangzó

Hallás, beszédhallás fejlesztése

·        Közvetlen környezet hangjainak felismerése (papírtépés, kulcs csörgetése, berregő autó stb.)

·        Egymás hangjának felismerése Ki szólít? c. játék

·        Hibafelismerés A gyermekeknek fel kell ismerniük, hogy az elhangzó szó hibás-e. Szék, asztal, jóka, róka stb.

·        Hangfelismerés, hangdifferenciálás

a.) A hangok tulajdonságainak megkülönböztetése játékos keretben Pl. hosszú-rövid, zöngés-zöngétlen.

Ha a játékvezető „K” hangot ejt koppantanak, ha „T”-t, akkor toppantanak. Ha „SZ” hangot sziszegnek, ha „G” hangot gágognak, ha „K” hangot kárognak.

b.) Két hang differenciálása

S vonat SZ kígyó képéhez kötjük a hangot.

— A játékvezető felváltva ejti a „SZ” ill. „S” hangot. Melyik állat hangját hallod?

    Majd elrejti szótagokban, SU, SZI stb. Melyik hangot hallod benne?

— Majd szavakban rejti el.

(Először a szó elején, majd végén, szó közben.) Melyik hangot hallod a szóban?

— A gyermekek a kezükben lévő kiosztott tárgyakat vagy képeket abba a házba teszik, amelyiknek a hangját hallják bennük.

c.) Hanganalízis

Elején, végén vagy szó közben hallod pl. az S vonat hangját?

Ha a szó elején hallja a gyermek a hangot, a mozdonyba teszi, ha a szó végén, az utolsó kocsiba, ha Szó közben hallja, a középső vagonba helyezi a képet. Általában azokat a hangokat érdemes differenciálni, melyeket leggyakrabban tévesztenek ebben az életkorban. S vonat SZ kígyó, ZS repülő Z méhecske, CS csiga C cicahívó hang, K kakas G liba, D dob T pattogó labda hangja.

d.) Önálló szókeresés a kiválasztott hanggal:

szerepeljen a szóban a hang

úgy kezdődjön a szó

úgy végződjön

Beszédmozgás fejlesztése, szókincsbővítés

·        Artikulációs mozgás fejlesztése

a) Ajakgyakorlatok pl. csücsörítés, nevetés

b) Nyelvgyakorlatok pl. Utánozzuk, hogyan lefetyeli a cica a tejet!

c) Hangadási gyakorlatok Légvétel, egy másodpercig visszatartjuk és kilégzéskor az „a-á magánhangzópárt ejtjük.

d) Hangerő gyakorlatok Labdagurítás közben különböző magánhangzók hangoztatása. Amikor a labda indul hangosan, majd a labda lassulásával egyre halkabban mondjuk a magánhangzókat. Lehet fordítva is. Különböző mondókák elmondása halk indítás után egyre hangosabban.

·        Szótagsorok, szavak mondogatása

• Pl.: nádá, nádá… kátá,kátá…

·        Nyelvtörők gyakorlása

p1.: Két pék két szép kék képet kér

·        Fogalmak, főfogalmak kialakítása

a) Szógyűjtések adott képekről (Témacsoportok jelentéstartalom szerint)

b) Mondatalkotások adott képekről

c) Összefüggő beszéd gyakorlása képsorokról

d) Relációs szókincs kialakítása. Ismerjék a következő fogalmakat: pl alatt, fölött, mögött, előtt, mellett, rengeteg sok, néhány, ugyanannyi, reggel, délelőtt, délután, este, kívül-belül, külseje belseje, elején—közepén—végén, lefelé- felfelé egyenlő nagyságú, azonos, eltérő, hasonló, különböző, első, utolsó, utolsó előtti stb.

e) Főfogalmak kialakítása

Először adott fogalomhoz szógyűjtés, utána felsorolás alapján a főfogalmak megnevezése. A gyerekek ismerjék a következő főfogalmakat: p1.: állat, bútor, edény, ékszer, élelmiszer, fegyver, fehérnemű. gép, gyümölcs, hangszer, lábbeli, háziállat, jármű, játék, madár, növény, tárgy, tisztálkodási eszköz, szerszám, ruhanemű, sport, sportszer, vadállat, virág, zöldség stb.

1 thought on “A gyermek beszédét fejlesztő játékok 3 éves kortól

  1. Nagyon hasznos gyakorlatok! Nagycsoportos és első osztályos gyerekeknek kiváló lehetőség a beszédfejlesztésre.40 évet tanítottam 1-2 osztályosokat. Sok gyakorlatot én magam is alkalmaztam ,eredményesen. Biztos vagyok benne,hogy óvónénik, tanító nénik szívesen forgatják a kiadványt és alkalmazzák mindennapi munkájukban.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.