Vizuális észlelés-, figyelem -, és emlékezetfejlesztő játékgyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak

vizuális2

 

Fűzés és átmásolás

A gyermek elé képcsíkot helyezünk, melyen különféle forma látható. Fel kell fűznie a képen látottakat sorrend szerint. Ezek után le kell rajzolnia (másolnia) egy papírra sorrendben az alakzatokat, melyeket felfűzött, figyelve a színekre is.

 

Ha ez a feladat már jól megy neki, úgy nehezítjük, hogy

 • emlékezetből kell a képcsíkon látottakat felfűzni
 • emlékezetből kell a felfűzött tárgyakat lerajzolni
 • mindkét részfeladatot emlékezetből kell elvégeznie

Tárgyak az asztalon

A felnőtt az asztalra játékokat, tárgyakat helyez el. A gyereknek meg kell figyelnie ezeket a tárgyakat. A felnőtt kiválaszt egy tárgyat, amiről mond néhány jellemzőt. A gyereknek ki kell találnia körülírás alapján, mire gondolt a felnőtt. Ha sikerült, gondolhat a gyermek, így a kifejezőkészsége is fejlődik.

Letakart tárgyak az asztalon

A felnőtt az asztalra játékokat, tárgyakat helyez el. A gyereknek meg kell figyelnie ezeket a tárgyakat. A felnőtt letakarja a tárgyakat, a gyermeknek minél több tárgyat fel kell sorolnia emlékezetből, vagy le kell írnia papírra.

Memória játék keresése

A gyermek elé 10 képet rakunk ki, a párjaikat a kezében összekeverve odaadjuk neki. A feladat, hogy minél gyorsabban megtalálja a párokat és egymásra helyezze ezeket.

Forma keresése a papíron

A gyermeknek feladatlapokon külön féle formákat kell megtalálnia és bekarikáznia. A gyakorlat során a vizuális lényegkiemelő képesség is fejlődik.

Logikai készlet válogatása különböző szempontok szerint

Szín, forma, méret szerint lehet válogatni.

Puzzle játékokvizuális

Puzzle összerakása, kisebbeknek csak egy-egy elem kivétele az összerakott puzzle-ból, ezek helyének a megkeresése és visszahelyezése. A feladat a finommotoros készségeket is fejleszti.

Feladatlapok:

 • kakukktojás keresése: megkeresni az oda nem illőt
 • mi hiányzik a képről?: hiányos kép kiegészítése
 • azonosság észlelése: sor elejére rajzolt ábra keresése
 • különbözőség észlelése: kikeresni a sorból, ami nem olyan, mint a többi
 • kusza ábrából formák keresése (összefirkált, vonalakkal fedett ábrák keresése papíron)
 • árny-kép párosítás
 • szavak betűit összekeverve rájönni az értelmes szóra
 • szóban szó: hosszú szavakban rövidebb szavak keresése

Képlottós játék

A gyermek megfigyel egy képet, amelyen 9 db kép látható. Meg kell jegyeznie őket, majd 15 kép közül kiválogatnia, amelyeket a táblán látott.

Jó éjszakát-jó reggelt!

Kirakunk 10 képet sorban, a gyermek megfigyeli ezeket, majd „jó éjszakát”-ra becsukja a szemét, „jó reggelt”-re kinyitja és megmondja melyik kártya tűnt el, vagy melyik kettő helyét cseréltük fel.

Képsorrendre emlékező memória játékkal

Nyolc képet teszünk ki a gyermek elé kis kártyákon (nem mondhatja ki a tárgyak nevét), majd lefordítjuk azokat, és a gyermek kezébe adunk nyolc kártyát, melyeken ugyanazok az ábrák láthatóak, mint a lefordítottakon. Meg kell keresniük, és a megfelelő kártya alá helyezniük a párokat. Miután az összes kártyát elhelyezték, fordítjuk meg az első nyolc kártyát, és ellenőrizzük a megoldást.

Mozgásminta megfigyelése, utánzása

A gyermeknek mozgásokat mutatunk be, melyek lehetnek pl. állatmozgások, vagy szerszámok használatának utánzó mozdulatai is. Megfigyelés után utánozni kell.

A gyermeknek testhelyzeteket kell utánoznia. pl.: guggolás, állás magastartással, terpeszállás, jobb kar oldalsó középtartásban… Ha ez már jól megy neki, egymás után 2,3,4,…testhelyzetet mutatunk be és ezeket ugyanolyan sorrendben kell visszaadnia a gyermeknek.

Képvadászat

A padlón különböző tárgyképeket helyezek el szétszórva, pl. állatok, gyümölcsök… A gyerekek az adott utasítás szerint indulhatnak vadászatra. pl. Csak azt gyűjtsd be, ami piros! …amelyik négylábú!….amelyik repül!….

Lehet nehezíteni mozgással kísérve, pl. rákjárásban vagy négykézláb lehet gyűjteni…stb…

Kövesd a fényt a szemeddel!

A táblára vagy a csomagolópapírra előre megrajzolt vonal követése elemlámpa sugarával vagy világítós tollal.

Instrukció: „Sétáljon az elemlámpa/világítós toll fénye az úton! Pontosan kövesd a vonalat a szemeddel!”

Pálcikaépítő

A gyermek elé színes pálcikából egyszerűbb, majd egyre bonyolultabb alakzatokat építünk. A feladat az, hogy megfigyelje ezt és emlékezetből kirakja ugyanazt.

Nehezítés: megfigyelés után a minta letakarása és emlékezetből kell kirakni.

A játékot logikai készlettel és építőkockával is lehet játszani.

Fonal-labirintus

3 különböző színű fonalakat lefektetünk egy rajzlapra úgy, hogy többször keresztezzék egymást. A gyermek vezesse végig az ujját úgy, hogy a fonal helyzete ne változzon.

Memóriajáték – termésekkel

Gyufás skatulya belsejébe különböző magvakat, terméseket ragasztunk (kukorica, tökmag, napraforgó mag, búza, rizs, lencse, bab….) párban. A játékot a memóriajáték szabályai szerint játsszuk.

Gyermekkori gerincproblémák, játékos gerinctorna gyakorlatok gyerekeknek

A gerinc az újszülött babákon még egyenes, a természetes görbületek a mozgásfejlődési stádiumokkal (fejemelés, gurulás, kúszás-mászás, felülés, állás) párhuzamosan fejlődik. A gerincoszlop élettani görbületei felelősek azért, hogy a gerinc rugalmasabb legyen és egyenletesen viselhesse a test terheit. A megfelelő erősségű törzsizomzat elengedhetetlen ahhoz, hogy a testtartás jó legyen.

Napjainkban egyre többször tapasztaljuk a gyermekkori gerincproblémákat. A legenyhébb tartási rendellenességet hanyagtartásnak hívjuk. Ez esetben, ha rászólunk a gyermekre, korrigálni képes a testtartását addig, ameddig el nem fárad. Ha rögzül ez a rossz szokás, akár gerincferdüléshez is vezethet.

Hogyan ismerhető fel a hanyagtartás?

A vállak előreesnek, a fej lód és a lapockák egymástól eltávolodnak. A helytelen testtartás megállapítására a szakemberek egy egyszerű vizsgálatot, a Matthias-féle tartáspróbát használják. A gyermeknek álló helyzetben, behunyt szemmel előre kell emelni a karját, és fél percig így kell maradnia.

 • Ha ez idő alatt a kisgyermek végig tartani tudja a felvett testhelyzetet és nem dől ki, az azt jelzi, hogy a hát-, a has- és a nyakizmai kellően fejlettek.
 • Ha a felsőteste hátrabillen, a vállai előreesnek és a medencéje is előrebillen, az a hanyagtartás jele.
 • Súlyos esetben a gyerek már a kiindulási pozíciót sem tudja felvenni.

Hogyan segíthetünk gyermekünknek?

Mint minden területen, itt is a legfontosabb a megelőzés. Miután a felmérések szerint az óvodáskorúak 65 %-a helytelenül tartja a testét, már ebben a korban érdemes játékos gerinctornában részesíteni őket. A kötelezővé tett mindennapos testnevelés sokat segíthet a prevencióban.

A kialakult hanyagtartást rendszeres gyógytornával kezelhetjük, javíthatjuk. A torna során a gyermeknek nemcsak a hátizmait, hanem a hasizmokat, nyak izmait és a medence körüli izmokat is erősíteni, illetve nyújtani kell.

Játékos gerinctorna gyakorlatok

 • gurulás gyakorlása: földön fekve, karok magastartásban, gurulás mindkét irányban úgy, hogy a lábak és a karok nyújtva maradjanak
 • kúszás gyakorlása: utánozzuk a katonákat, ahogy kúsznak a földön!
 • „repülő”: hason fekve, karok oldalsó középtartásban a földön, majd a földtől felemelni a karokat
 • „hintaló”: hason fekve mindkét kart felemelni, majd az összetett lábakat is, végül ringatózás, mint egy hintaló
 • „cicahát”, „kutyahát”: négykézláb helyzetben törzs homorítás, domborítás
 • „ingaóra”: terpeszállásban törzsdöntés jobbra-balra
 • „kosár a fejen”: képzeletbeli kosarat felrakni a fejre, majd magastartásban sétálni a tér minden irányába.
 • „madárka”: összegombócodva guggolni, mint a madár a fészkében, majd felállni, a madár szárnycsapásait utánozni

A gyermek gondolkodását és beszédét fejlesztő játékok sok-sok mozgással egybekötve

SAM_1389Cselekvésre ösztönző játék:

A játék lényege a mozgás, a cselekvés. A felnőtt adja az utasításokat a gyermeknek. pl. Tedd a labdát a székre! A kék/középső/hátsó… székre tedd a labdát! A babzsákot tedd a szék mögé! Rakd egymásra a kockákat! …stb. A gyermekek a feladat végrehajtásakor ismételjék el a feladatot!

Fejlesztési területek:

 • Térérzékelés
 • Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte levő tárgyakkal
 • A téri viszonyokat kifejező szóbeli kifejezések megtanítása

Azt gondoltam, hogy …”- cselekvések bemutatása

A felnőtt kezdi a játékot, azt mondja: „Azt gondoltam, hogy…“ és utána valamilyen cselekvést végez. pl. helyben szökdel, kockából épít valamit, stb. A gyermekeknek, miután felismerték a felnőtt cselekvését, be kell fejezni a mondatot. pl. Azt gondoltam, hogy ugrálok. Aki kitalálta, az gondolhat. Ettől kezdve már a gyermekek játsszák el illetve fejezik ki szóban gondolataikat.

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Mozgás-beszéd összekapcsolása
 • Kifejezőkészség fejlesztése
 • Figyelem

Mondd el, mi a szabálya!”

A gyermekek körben állnak, ülnek, a felnőtt középen egy labdával. „Jól figyeljétek meg, hogy hogyan adom tovább a labdát.” Aki rájön a szabályra, elmondja azt, utána ő állhat be a körbe, találhat ki új szabályt.

Szabályok lehetnek: pl. minden második gyermeknek dobja a labdát, csak a lányoknak gurítja, stb.

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Kifejezőkészség
 • Figyelem

Szobor játék”

Kiválasztunk két gyermeket. Úgy állítjuk őket, hogy ne lássák egymást! Ezután egyikük „szobrot” alakít. Úgy áll, ahogy szeretne. A másik a gyermekek irányításával megpróbál ugyanolyanná válni. A csoport mondja, hogy mit tegyen. pl. Emeld fel a karod és hajlítsd be!, stb. Ha sikerült és a két szobor ugyanolyanná változott, a szereplők cserélődnek. A gyermekek csak szóval irányítsák társukat!

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőképesség
 • Kifejezőkészség

Ellentétpár játék”

A felnőtt egy szót mond a gyermeknek, aki annak az ellentétét mondja. Pl. tél-nyár, keserű-édes, kemény-puha, fent-lent, fekete-fehér, lassú- gyors, több-kevesebb, sétál-fut, stb.

Fejlesztési területek:

 • Téri érzékelés
 • Térbeli irányok, viszonyok megismertetése
 • szókincsfejlesztés: cselekvések, térbeli viszonyok, irényos, formák, színek, méretek, különbségek, ellentétek

Mi hiányzik?”

Néhány tárgyat az asztalra tesz a felnőtt, közösen megnevezzük ezeket. (Mondatokat is alkothatunk velük.) Ezután a gyermekek becsukják szemüket, a felnőtt „elvarázsol” egy-egy játékot. Ki kell találni a gyermekeknek szemük kinyitása után „Mi hiányzik?”

Nehezítés: egyszerre több játékot dug el a felnőtt.

Játékvariáció: egy-egy gyermek egy játék nevét mondja, a felnőtt sorba rájuk mutat, egy gyermeket kihagy, minek a neve maradt ki?

Fejlesztési területek:

 • Auditív (hallással kapcsolatos) memória
 • szókincsbővítés: a tárgyak neve.

Bumm- játék” –Számlálással egybekötött labdázás

A gyermekek labdájukat a földre pattintják, számolnak is hozzá: egy, kettő, három stb., minden ötödik számnál azt kell mondani: Bumm!

Fejlesztési területek:

 • beszéd és mozgás összekapcsolása, koordinálása
 • szem-kéz koordináció
 • figyelem

 

„A mozgást ne utánozd” játék

 Gyermekek a felnőttel szemben helyezkednek el. A felnőtt szóbeli instrukciót ad, de ezzel ellentétes mozgást végez. Csak a szóbeli instrukció alapján szabad a gyermekeknek cselekedniük, mozogniuk. A felnőtt mozgását nem szabad utánozni. pl. azt mondja ugrás és leül. Gyermek is lehet a játékvezető.

Fejlesztési területek:

 • figyelem, koncentráció
 • mozgás

 „Csak a mozgást utánozd” játék

Az előző játék ellentéte, a mozgást kell utánozni.

Fejlesztési területek:

 • Nagymozgások: gurulás, kúszás, mászás, járás, ugrálás, futás az instrukciónak megfelelően.
 • Testrészek ismerete valamilyen tárgyat megérintve (p1. szék), ráülve, ráállva, átbújva rajta
 • Testhelyzetek megtapasztalása a testrészek és a tárgy viszonylatában. (A mozgás és az instrukció szerint)
 • Szókincsbővítés: cselekvések, testrészek neve, téri irányok.

Divatbemutató-öltözékek megváltoztatása”

Egy gyermeknek megnézzük az öltözékét. Majd kimegy és valamit változtat a ruháján (fel vagy levesz valamit). Amikor bejön, a gyermekek megmondják, mi változott meg rajta. Játék nehezítése: egyszerre több gyermek is kimehet (2-3) ruhadarabot cserélni.

Fejlesztési területek:

 • megfigyelőkészség
 • figyelem
 • rövid távú memória

Ne Te válaszolj!”

A gyermekek körben ülnek. Bármit kérdez a felnőtt, az a gyermek nem válaszolhat, akire ránéz és rámutat, csak a tőle jobbra, majd balra ülő gyermek.

Fejlesztési területek:

 • a test koordinációs és személyi zónájának alakítása
 • az oldaliság (dominancia) kialakulásának segítése
 • általános ismeretek fejlesztése a kérdések segítségével (pl.: napok, hónapok, évszakok, állatok, …. ismerete)

A napirend és a gyermek (kiszámíthatóság vs ahogy esik úgy puffan)

óra2Szükséges-e a napirend? Vagy túlságosan nagy kötöttséget okoz? A napirendről is, mint minden babás, gyermekneveléshez kapcsolódó témáról, megoszlanak a vélemények. Mint alább ki fog derülni, nem kell görcsösen egy általunk jónak hitt napi beosztáshoz ragaszkodni. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy egy babának, kisgyermeknek szüksége van a kiszámítható, bizonyos mértékig előrelátható és tervezhető, megszokott napirendhez, melyben biztonságban érezheti magát.

Az első napok, hetek a babával

Egy újszülöttel kezdetekben tényleges napirendről nem lehet beszélni. Ha a babát igény szerint szoptatja az Édesanya, lehetetlen előre meghatározott időbeosztáshoz igazodni. Az első napokban az újszülött nem csak a táplálkozás céljából kéri a mellet, hanem más szükségleteit is így elégíti ki: biztonságérzet, anyával való kapcsolat, megnyugtatás, szopóreflex tökéletesítése.

Természetesen hetek múlásával beáll egy bizonyos ciklus, mikor a gyermeknek is kezd kialakulni a biológiai órája, észleli a nappalok és éjszakák váltakozását és megpróbáljuk alvásait is ezekhez igazítani. A szopások közt hosszabb időszakok telnek el és talán valamiféle ritmust vélünk felfedezni napjainkban. Azonban minél kisebb még a baba, annál inkább elmondható, hogy ez a napirend-szerűség képlékeny, nap, mint nap változhat, alakulhat. A hasfájós időszak, a fogzás, a (mozgás)fejlődési stádiumok, az időjárási frontok mind-mind felboríthatják a már-már megszokott rendet napjainkban.

Élet kistestvérként

Ha a babának nagyobb testvére van, sok esetben neki is alkalmazkodnia kell. Ezt néha nehéz szülőként is kezelni, hisz a szívünk szakad meg, ha a háromévesünk reggel hatkor ébresztőt fúj a békésen szundikáló kicsinek. Meg kell tanulni nekünk, szülőknek is a rugalmasságot és újra kell gondolnunk az első gyermekkel (annak idején) jól bevált és megtapasztalt rutinunkat e téren.

Teljesen egyénfüggő, de körülbelül egy éves kor környékén szoknak át a gyermekek napi egy alvásra. Ez nagy könnyítés, különösen, ha nagyobb testvér is van, hisz az altatási idejüket össze lehet már hangolni. Ha azt tapasztalja a szülő, hogy babáját délutánonként nehezebb elaltatni, vagy a nappali alvási idők rövidebbek, mint egy-másfél óra, akkor szép fokozatosan meg lehet próbálni kitolni a délelőtti altatást.

Néhány segítő ötlet többgyermekes családnak

 • Ha a nagyobb gyermekünk még nem jár közösségbe, a délelőtti és délutáni séta, játszóterezés, vagy otthoni játék alatt altathatjuk a kisebb testvért.
 • kendő, vagy babahordozó eszköz sokszor segítségül szolgálhat: altatás gyorsabb és könnyebb, nagyobb testvérrel való játék során alhat rajtunk a kisebb, séták alkalmával két szabad kezet kapunk, ha a gyermekünk rajtunk van…
 • a nagyobb gyermekünket alkalomadtán elvihetik nagyszülők egy-egy sétára, míg a kisebbet etetjük, altatjuk…
 • ha a kisebb gyermek tud aludni, nézelődni babakocsiban séta alatt, őt is rá lehet bízni nagyszülőkre, így ez idő alatt a nagyobbal is tudunk kettesben, minőségi időt együtt tölteni

Kortársakkal az élet

Ha máskor nem, mikor gyermekünk közösségbe kerül, kénytelen egyfajta napirendhez alkalmazkodni. Érdemes már a bölcsőde, vagy óvoda kezdés előtt megpróbálni valami hasonló időbeosztás szerint alakítani a napokat, mert így könnyebb lesz a beszokás. (általában a reggeli késői kelés és az esti késői lefekvés szokott gondot okozni)

Nem szabad elfelejteni, hogy minden gyermek különböző. Valaki sok alvást igényel, de akadnak olyanok is, akik kevesebbel is beérik. Viszont egy dologban megegyeznek, hogy alapvető szükségletük az, hogy biztonságban érezzék magukat. Ebben segíthet a kiszámítható rendszer az életükben (melytől olykor el lehet térni), ám fontos, hogy el tudják magukat helyezni térben és időben egy megbízható, stabil rendszerben a mindennapokban.